Naprawy gwarancyjne
Naprawy pogwarancyjne


W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej prosimy
o zarejestrowanie on-line zgłoszenia

Rejestracja zgłoszenia napraw


W celu wykonania naprawy pogwarancyjnej zapraszamy do kontaktu z polecanymi serwisantami Omnires

Mapa punktów serwisowych

Omnires sp. z o. o. udziela gwarancji na wszystkie oferowane produkty, której minimalny okres wynosi 2 lata od daty sprzedaży. Do produktów, których okres gwarancyjny został wydłużony dołączamy kartę gwarancyjną, która zawiera informacje dotyczące okresu oraz szczegółowych warunków gwarancji.
 
Podstawą udzielenia naprawy gwarancyjnej są: dowód zakupu (paragon lub faktura) oraz - w przypadku produktów o dłuższym niż ustawowy okresie gwarancyjnym - podstemplowana przez sprzedawcę karta gwarancyjna.
 
Awarię produktów można zgłosić poprzez:
- wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: Rejestracja zgłoszenia napraw. Elektroniczny formularz pozwala na bieżące śledzenie zmian w statusie zgłoszenia i ułatwia kontakt z serwisem za pomocą modułu notatek.
- przesłanie wypełnionego protokołu reklamacyjnego Omnires wraz ze skanem dowodu zakupu (faktury lub paragonu) na adres e-mail: serwis@omnires.pl lub fax: 022 886 49 68
 
W przypadku napraw usterek, których nie obejmuje gwarancja, oferujemy płatny serwis pogwarancyjny na terenie całej Polski. Lista autoryzowanych serwisów terenowych Omnires znajduje się powyżej. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem serwisu.

Reklamacje
 Kierownik Serwisu - Krzysztof Marchwicki
Porady techniczne - Zbigniew Domański

Telefon: 22 351-06-38
E-mail: serwis@omnires.pl

E-mail: krzysztof.marchwicki@omnires.pl

Telefon: 22 351-06-39
E-mail: zbigniew.domanski@omnires.pl