Firma Omnires sp. z o. o. została uhonorowana certyfikatem Złoty Płatnik 2015 przyznawanym przez Grupę Euler Hermes, światowego lidera na rynku ubezpieczeń należności handlowych.
Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie przyznawane firmom zachowującym najwyższe standardy dyscypliny płatniczej i spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:

- Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) powyżej 80 punktów,
- Rating na poziomie powyżej CCC,
- Brak aktywnych windykacji.

Wskaźnik Moralności Płatniczej (ang. payment morality index, PMI) to ocena w skali 0-100, która zostaje wystawiona na podstawie przeszłych oraz bieżących zachowań kontrahenta. Wskaźnik ten bierze pod uwagę wysokość zadłużenia oraz liczbę dni opóźnienia w spłacie należności. Średni wskaźnik moralności płatniczej w Polsce w 2015 wyniósł 58 punktów.

Wynik uzyskany przez firmę Omnires za rok 2015 to 96 punktów, co rzetelnie potwierdza, iż jesteśmy kontrahentem godnym polecenia, którego zachowania biznesowe zostały zweryfikowane i wyróżniają się na tle konkurencji.

 

Certyfikat Złoty Płatnik 2015